Tag Archives: Symphony of Lights

กระเช้านองปิง ฮ่องกง
16,900 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท
ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา
วันเดินทาง : 2-4, 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค.59
ฮ่องกง
16,900 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท
ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค
วันเดินทาง : 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค. 59, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค. 59
ฮ่องกงดีสนีย์
16,999 บาท  ( 3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม มาเก๊า เวเนชี่ยน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,999 บาท
ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค จิมซาจุ่ย Symphony of Lights มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม...
วันเดินทาง : 3-5, 10-12 มิ.ย. | 1-3 ,8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค...
อเวนิว ออฟ สตาร์
21,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน EK

เริ่มต้น 21,999 บาท
นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฮ่องกง 360 องศา แถมฟรี...ทัวร์ดิสนีย์แลนด์รวมรถรับส่ง พักฮ่องกง 2 คืน Avenue Of Star & Symphony Of Lights วัดแชกง Victoria Repulse Bay
วันเดินทาง : 30 ม.ค.58-1 ก.พ.58, 6-8, 13-15 ก.พ.58, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 มี.ค. 58
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
20,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 20,999 บาท
เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว Repulse Bay หวังต้าเซียน ช้อปปิ้ง Avenue of Star & Symphony of Lights ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์
วันเดินทาง : วันที่ 26-28 ก.พ.58, 22-24 มี.ค. 58