Tag Archives: โบสถ์เซนต์ปอล

ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY HX

เริ่มต้น 15,900 บาท
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

เริ่มต้น 15,900 บาท
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า
วันเดินทาง : 1–4, 9–12, 15–18, 16–19, 17–20 ก.ค. 59, 17–20 ก.ค. 59, 13–16, 21–24 ต.ค.59
วัดอาม่า มาเก๊า
13,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

เริ่มต้น 13,999 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 1-4, 2-5, 4-7, 8-11, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30 มิ.ย.59 - 03 ก.ค.59...
มาเก๊า
8,777 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3 วัน 2 คืน BY FD

เริ่มต้น 8,777 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย เวเนเชี่ยน เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ นมัสการขอพรไหว้พระแก้ชงกับ 5 วัดดังของมาเก๊า
วันเดินทาง : 24–26 มิ.ย.59, 26–28 ส.ค.59, 2–4, 9–11, 16–18, 23–25 ก.ย.59, 14–16, 23–25 ต.ค.59....
วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
17,999 บาท  (4 วัน 3 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 17,999 บาท
เที่ยวฮ่องกง Victoria Repulse bay วัดแชกง ช้อปปิ้งถนนาธาน วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนด์พอล เซนาโด้สแควร์ ....
วันเดินทาง : 26-29 พ.ค. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย. | 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค.59...
ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 15,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย หวีหนี่ ถนนคู่รัก....
วันเดินทาง : 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28,30 มิ.ย.-3 ก.ค......
ฮ่องกง
14,999 บาท  ( 4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 14,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่....
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค. | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 มิ.ย.| 30 มิ.ย.-3 ก.ค....
ฮ่องกงดีสนีย์
16,999 บาท  ( 3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม มาเก๊า เวเนชี่ยน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,999 บาท
ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค จิมซาจุ่ย Symphony of Lights มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม...
วันเดินทาง : 3-5, 10-12 มิ.ย. | 1-3 ,8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค...
ฮ่องกง
16,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 16,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ถนนคู่รัก หวีหนี่....
วันเดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. | 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ก.ค....
ฮ่องกง
15,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ-บิ๊กบัส 3 วัน

เริ่มต้น 15,999 บาท
ช้อปปิ้ง เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ฮ่องกงคาชมวิวฮ่องกง นั่งรถบัสเปิดหลังฮ่องกง
วันเดินทาง : 19-21 พ.ค., 9-11, 23-25 มิ.ย. I 7-9, 21-23 ก.ค. 17-19, 19-21 ก.ค.I 11-13, 25-27 ส.ค. I 8-10, 22-24 ก.ย. 59 20-22, 23-25 ต.ค. 59