Tag Archives: เมืองจูไห่

ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY HX

เริ่มต้น 15,900 บาท
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
ติ่มซำ ฮ่องกง
17,900 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5D3N

เริ่มต้น 17,900 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

เริ่มต้น 15,900 บาท
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า
วันเดินทาง : 1–4, 9–12, 15–18, 16–19, 17–20 ก.ค. 59, 17–20 ก.ค. 59, 13–16, 21–24 ต.ค.59
จูไห่
14,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 14,900 บาท
ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว...
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30 มิ.ย.59 – 03 ก.ค.59....
วัดอาม่า มาเก๊า
13,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

เริ่มต้น 13,999 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 1-4, 2-5, 4-7, 8-11, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30 มิ.ย.59 - 03 ก.ค.59...
มาเก๊า
8,777 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3 วัน 2 คืน BY FD

เริ่มต้น 8,777 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย เวเนเชี่ยน เก็บภาพประทับใจกับรูปปั้นสาวงาม หวีหนี่ นมัสการขอพรไหว้พระแก้ชงกับ 5 วัดดังของมาเก๊า
วันเดินทาง : 24–26 มิ.ย.59, 26–28 ส.ค.59, 2–4, 9–11, 16–18, 23–25 ก.ย.59, 14–16, 23–25 ต.ค.59....
วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
17,999 บาท  (4 วัน 3 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 17,999 บาท
เที่ยวฮ่องกง Victoria Repulse bay วัดแชกง ช้อปปิ้งถนนาธาน วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนด์พอล เซนาโด้สแควร์ ....
วันเดินทาง : 26-29 พ.ค. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย. | 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค.59...
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
13,999 บาท  ( 4 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 13,999 บาท
ฮ่องกง มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่ หวีหนี่ ถนนคู่รัก
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง
16,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 16,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ถนนคู่รัก หวีหนี่....
วันเดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. | 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ก.ค....
เวเนเชี่ยน มาเก๊า
15,999 บาท  (6 วัน 5 คืน)

มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ 6 วัน 5 คืน [FD]

เริ่มต้น 15,999 บาท
จูไห่ มาเก๊า ซัวเถา เฮียงบู๋ซัว เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหงวน ร้านชาจงซา เวเนเชี่ยน ซัวเถา จูไห่ สุสานไต่ฮงกง เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)
วันเดินทาง : 22-27, 28 พ.ค.59 - 2 มิ.ย.59 | 05-10, 12-17, 18-23 มิ.ย.59, 26 มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59 | 08-13, 11-16, 16-21ก.ย.59 ......