Tag Archives: หลี่หยุ่นมุ่น

กระเช้านองปิง ฮ่องกง
16,900 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท
ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา
วันเดินทาง : 2-4, 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค.59