Tag Archives: สวนหยวนหมิง

ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY HX

เริ่มต้น 15,900 บาท
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
ติ่มซำ ฮ่องกง
17,900 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 5D3N

เริ่มต้น 17,900 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
จูไห่
14,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 14,900 บาท
ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว...
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30 มิ.ย.59 – 03 ก.ค.59....
ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
12,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 12,999 บาท
ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้ง จูไห่ หวีหนี่ มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน .....
วันเดินทาง : 26-28, 27-29, 28-30 พ.ค. | 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 30 มิ.ย.-2 ก.ค ....
ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 15,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย หวีหนี่ ถนนคู่รัก....
วันเดินทาง : 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28,30 มิ.ย.-3 ก.ค......
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
13,999 บาท  ( 4 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 13,999 บาท
ฮ่องกง มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่ หวีหนี่ ถนนคู่รัก
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
วัดแชกงหมิว ฮ่องกง
14,999 บาท  ( 4 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ เกาะลันเตา 4 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 14,999 บาท
ฮ่องกง จูไห่ หวีหนี่ วัดผูถ่อ ถนนคู่รัก วัดแชงกง เกาะลันเตา สวนหยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน...
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง
12,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ฮ่องกง-ไหว้พระ 5 วัด-จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 12,999 บาท
จูไห่ ฮ่องกง วัดผูถ่อ ถนนคู่รัก รีพลัสเบย์ หวังต้าเซียน จูไห่-หวีหนี่ เจ้าแม่กวนอิม สวนหยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
วันเดินทาง : 27-29 พ.ค.| 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. | 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค| 2-4, 9-11, 16-18 ก.ย. | 14-16 ต.ค. 59
เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง มาเก๊า
9,999 บาท  (4 วัน 2 คืน)

โปรชิวชิว บินตรง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน by NX

เริ่มต้น 9,999 บาท
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ ชมโชว์อลังการหยวนหมิง ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่
วันเดินทาง : 15-18, 22-25, 24-27 ม.ค.58, 29 ม.ค.58 - 1 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 - 3 ก.พ.58.....
ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
9,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

โปรชิวชิว บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 9,999 บาท
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ ชมโชว์อลังการหยวนหมิง ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่
วันเดินทาง : 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 30 ม.ค.58 - 01 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 - 02 ก.พ.58,....