Tag Archives: นั่งกระเช้านองปิง

ฮ่องกง
11,999 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 11,999 บาท
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ค.59, 3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 ส.ค.59 - 02 ก.ย.59.....
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
16,900 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท
ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา
วันเดินทาง : 2-4, 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค.59
ฮ่องกง
16,900 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน BY CX

เริ่มต้น 16,900 บาท
ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 50-70% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง หมุนกังหันขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
วันเดินทาง : 1-3, 2-4, 08-10, 15-17, 18-20, 22-24, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 31 ก.ค.59 - 02 ส.ค.59.....
ฮ่องกงดีสนีย์
19,901 บาท  (4 วัน 3 คืน)

มาเก๊า ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์+พระใหญ่ จูไห่

เริ่มต้น 19,901 บาท
วิคทอเรีย VICTORIA อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย นั่งกระเช้า NONGPING 360 องศา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว มื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล
วันเดินทาง : 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 มี.ค.58 2-5, 16-19, 22-25 เม.ย. 58