Tag Archives: ตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย

ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY HX

เริ่มต้น 15,900 บาท
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
13,999 บาท  ( 4 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 13,999 บาท
ฮ่องกง มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่ หวีหนี่ ถนนคู่รัก
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง
16,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 16,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ถนนคู่รัก หวีหนี่....
วันเดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. | 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ก.ค....
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
8,999 บาท  (3 วัน 2 คืน )

โปรสุดฮอต..มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 8,999 บาท
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง วิคทอเรีย อ่าวน้ำตื้น จิวเวลรี่ วัดผู่ถ่อ หวี่หนี่ มาเก๊า ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย THE VENETIAN ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
วันเดินทาง : 19-21 มิ.ย.59, 24-26 มิ.ย.59 | 2-4 ก.ค.59 , 2-4 , 9-11 , 16-18 , 17-19 , 18-20 ก.ย.59 | 8-10 , 9-11 , 19-21 ต.ค.59
ทัวร์มาเก๊า
7,777 บาท  (3 วัน 2 คืน )

โปรชิวชิว…บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]

เริ่มต้น 7,777 บาท
เวเนเชี่ยน จูไห่ วัดผู่ถ่อ สวนหยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย วัดไป๋หลิน หวี่หนี่ วัดไป๋หลิน ร้านบัวหิมะ
วันเดินทาง : 3-5, 10-12, 17-19 มิ.ย.59, 27-29, 28-30 ส.ค.59, 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 18-20 ก.ย.59, 9-11, 19-21 ต.ค.59
วัดไป๋หลิน จูไห่
9,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 9,999 บาท
บินด้วยเครื่องบินลำใหม่ล่าสุด Boeing 787 ROYAL JORDANIAN พิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่เดอะพีค วัดไป่เหลียน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดแชกงหมิว
วันเดินทาง : 29-31 ม.ค.58
หวีหนี่ จูไห่
13,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY CX

เริ่มต้น 13,999 บาท
เดินทางโดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค วัดหวังต้าเซียน ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดไป่หลิน หวีหนี่ วัดแชกงหมิว
วันเดินทาง : 26-28 ก.พ.58, 22-24 มี.ค.58
เวเนเชี่ยน มาเก๊า
16,999 บาท  (4 วัน 2 คืน)

มาเก๊า จูไห่ พักเวเนเชี่ยน 4 วัน 2 คืน NX

เริ่มต้น 16,999 บาท
พักสุดหรู The Venetian Macau Resort Hotel นั่งกระเช้าเขาฉือจิ่งซาน ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย พักสุดหรูอลังการ The Venetian Macau Resort Hotel รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว
วันเดินทาง : 10-13 ม.ค.58, 7-10, 21-24, 28-31 มี.ค.58
Star-Pisces-2
15,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

เยือนเวนิสตะวันออก มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน

เริ่มต้น 15,999 บาท
ล่องเรือ Star Pisces BY Star Cruise ระดับ 5 ดาว เวเนเชี่ยน เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นต์ปอล Repulse Bay
วันเดินทาง : 10-13, 24-27 ม.ค.58, 7-10, 21-24, 28-31 มี.ค.58
เจ้าแม่กวนอิมปรางทอง มาเก๊า
9,999 บาท  (4 วัน 2 คืน)

โปรชิวชิว บินตรง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน by NX

เริ่มต้น 9,999 บาท
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ ชมโชว์อลังการหยวนหมิง ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่
วันเดินทาง : 15-18, 22-25, 24-27 ม.ค.58, 29 ม.ค.58 - 1 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 - 3 ก.พ.58.....