Tag Archives: ช้อปปิ้งนาธาน

ฮ่องกง
11,999 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 11,999 บาท
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ค.59, 3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 ส.ค.59 - 02 ก.ย.59.....
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
16,900 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 16,900 บาท
ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา
วันเดินทาง : 2-4, 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค.59