โปรแกรมทัวร์เซินเจิ้น

ฮ่องกง
11,999 บาท  (3 วัน 2 คืน )

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 11,999 บาท
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ก.ค.59, 3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 ส.ค.59 - 02 ก.ย.59.....
ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N BY HX

เริ่มต้น 15,900 บาท
หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านดังอาทิถนนนาธาน+เซนาโด้สแควร์+ หลอวู่ ซิตี้ + ตลาดกงเป่ย
วันเดินทาง : 16–20 ก.ค.59, 10–14 ส.ค.59, 20–24 ต.ค. 59
เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
15,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

เริ่มต้น 15,900 บาท
ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า
วันเดินทาง : 1–4, 9–12, 15–18, 16–19, 17–20 ก.ค. 59, 17–20 ก.ค. 59, 13–16, 21–24 ต.ค.59
จูไห่
14,900 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 14,900 บาท
ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว...
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30 มิ.ย.59 – 03 ก.ค.59....
วัดอาม่า มาเก๊า
13,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4D3N

เริ่มต้น 13,999 บาท
เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน ชมความงามของพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 1-4, 2-5, 4-7, 8-11, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28, 30 มิ.ย.59 - 03 ก.ค.59...
ซากโบสถ์เซ็นต์ปอล มาเก๊า
15,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เกาะลันเตา 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 15,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย หวีหนี่ ถนนคู่รัก....
วันเดินทาง : 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค.59 | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28,30 มิ.ย.-3 ก.ค......
ฮ่องกง
14,999 บาท  ( 4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 14,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่....
วันเดินทาง : 21-24, 26-29, 28-31 พ.ค. | 2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 มิ.ย.| 30 มิ.ย.-3 ก.ค....
ฮ่องกง
11,999 บาท  (3 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 11,999 บาท
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ หาดรีพลัสเบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลินเกาะลันเตา เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่...
วันเดินทาง : 3-5, 10-12, 16-18 มิ.ย. | 8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค. | 2-4, 16-18 ก.ย. 59...
กระเช้านองปิง ฮ่องกง
13,999 บาท  ( 4 วัน 2 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน

เริ่มต้น 13,999 บาท
ฮ่องกง มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่ หวีหนี่ ถนนคู่รัก
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง
16,999 บาท  (4 วัน 3 คืน)

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 16,999 บาท
ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่ จูไห่ หยวนหมิงหยวน+โชว์ ถนนคู่รัก หวีหนี่....
วันเดินทาง : 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 พ.ค. | 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มิ.ย. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ก.ค....