โปรแกรมทัวร์ซัวเถา

เวเนเชี่ยน มาเก๊า
15,999 บาท  (6 วัน 5 คืน)

มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ 6 วัน 5 คืน [FD]

เริ่มต้น 15,999 บาท
จูไห่ มาเก๊า ซัวเถา เฮียงบู๋ซัว เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหงวน ร้านชาจงซา เวเนเชี่ยน ซัวเถา จูไห่ สุสานไต่ฮงกง เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)
วันเดินทาง : 22-27, 28 พ.ค.59 - 2 มิ.ย.59 | 05-10, 12-17, 18-23 มิ.ย.59, 26 มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59 | 08-13, 11-16, 16-21ก.ย.59 ......