โปรชิวชิว บินตรง มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 2 คืน by NX


ราคาทัวร์ : 9,999
รหัสทัวร์ : MO135
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : แอร์มาเก๊า
วันเดินทาง : 15-18, 22-25, 24-27 ม.ค.58, 29 ม.ค.58 - 1 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 - 3 ก.พ.58.....
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ ชมโชว์อลังการหยวนหมิง ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
- มื้อพิเศษ… เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่
- ชมโชว์อลังการหยวนหมิง
- ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่
- พิเศษ…แถมผ้าใหมพันคอท่านละ 1 ผืน

กำหนดการเดินทาง
เดือน ม.ค. : 15-18, 22-25, 24-27 ม.ค.58, 29 ม.ค.58 – 1 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 – 3 ก.พ.58
เดือน ก.พ. : 14-17 ก.พ.58
เดือน มี.ค. : 5-8, 7-10, 12-15, 14-17, 19-22, 21-24, 26-29, 28-31 มี.ค. 58
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่สาม วัดไป๋หลิน – ชมหยก – วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ -โชว์หยวนหมิง
วันที่สี่ “หวี่หนี่” สัญลักษณ์เมืองจูไห่ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – สนามบินสุวรรณภูมิ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...