โปรชิวชิว บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 9,999
รหัสทัวร์ : MO118
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : แอร์เอเชีย
วันเดินทาง : 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 30 ม.ค.58 - 01 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 - 02 ก.พ.58,....
สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย มื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่ ชมโชว์อลังการหยวนหมิง ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- สัมผัส THE VENETIAN ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
- มื้อพิเศษ… เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่
- ชมโชว์อลังการหยวนหมิง
- ชมสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ หวี่หนี่

กำหนดการเดินทาง
เดือน ม.ค. : 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 30 ม.ค.58 – 01 ก.พ.58, 31 ม.ค.58 – 02 ก.พ.58,
เดือน ก.พ. : 6-8, 7-9 ก.พ.58, 27 ก.พ.58 – 01 มี.ค.58, 28 ก.พ.58 – 02 มี.ค.58
เดือน มี.ค. : 1-3, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 มี.ค.58
เดือน เม.ย. : 4-6, 24-26, 18-20, 19-21, 21-23, 26-28, 27-29 เม.ย.58

วันแรก สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – วัดไป๋หลิน – ชมหยก – วัดผู่ถ่อ – บัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
วันที่สอง จูไห่ – สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” – สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
วันที่สาม จูไห่ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – เวเนเชี่ยน – สนามบินดอนเมือง

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...