โปรชิวชิว…บินตรงมาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน [FD]


ราคาทัวร์ : 7,777
รหัสทัวร์ : MO219
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : แอร์เอเชีย (FD)
วันเดินทาง : 3-5, 10-12, 17-19 มิ.ย.59, 27-29, 28-30 ส.ค.59, 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 18-20 ก.ย.59, 9-11, 19-21 ต.ค.59
เวเนเชี่ยน จูไห่ วัดผู่ถ่อ สวนหยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย วัดไป๋หลิน หวี่หนี่ วัดไป๋หลิน ร้านบัวหิมะ

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เวเนเชี่ยน
- จูไห่
- วัดผู่ถ่อ
- สวนหยวนหมิง
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
- วัดไป๋หลิน
- หวี่หนี่
- วัดไป๋หลิน
- ร้านบัวหิมะ

กำหนดการเดินทาง 3-5, 10-12, 17-19 มิ.ย.59, 27-29, 28-30 ส.ค.59, 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 18-20 ก.ย.59, 9-11, 19-21 ต.ค.59

วันแรก    สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ –เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่สอง    จูไห่ – สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”  -วัดผู่ถ่อ  – สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
วันที่สาม    จูไห่ – วัดไป๋หลิน  – ชมหยก – ร้านบัวหิมะ -  ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย  – สนามบินดอนเมือง

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...