เยือนเวนิสตะวันออก มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 4 วัน


ราคาทัวร์ : 15,999
รหัสทัวร์ : MO155
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : แอร์มาเก๊า
วันเดินทาง : 10-13, 24-27 ม.ค.58, 7-10, 21-24, 28-31 มี.ค.58
ล่องเรือ Star Pisces BY Star Cruise ระดับ 5 ดาว เวเนเชี่ยน เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซ็นต์ปอล Repulse Bay

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- ล่องเรือ Star Pisces BY Star Cruise ระดับ 5 ดาว
- เวเนเชี่ยน
- เจ้าแม่กวนอิมมองทะเล
- วัดเจ้าแม่กวนอิม
- โบสถ์เซ็นต์ปอล
- Repulse Bay
- VICTORIA
- วัดไป๋หลิน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 10-13, 24-27 ม.ค.58, 7-10, 21-24, 28-31 มี.ค.58

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง – เรือ Star Pisces by Star Cruises
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – จูไห่
วันที่สี่ วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – หวี่หนี่ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – มาเก๊า – กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...