ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัด พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ-บิ๊กบัส 3 วัน


ราคาทัวร์ : 15,999
รหัสทัวร์ : MO280
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN ( Q1-6 )
วันเดินทาง : 19-21 พ.ค., 9-11, 23-25 มิ.ย. I 7-9, 21-23 ก.ค. 17-19, 19-21 ก.ค.I 11-13, 25-27 ส.ค. I 8-10, 22-24 ก.ย. 59 20-22, 23-25 ต.ค. 59
ช้อปปิ้ง เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งซิตี้เกท พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ฮ่องกงคาชมวิวฮ่องกง นั่งรถบัสเปิดหลังฮ่องกง

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

  • ช้อปปิ้ง
  •  เกาะลันเตา
  • วัดแชกงหมิว
  •  หวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งซิตี้เกท
  •  พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
  • ฮ่องกงคาชมวิวฮ่องกง
  •  นั่งรถบัสเปิดหลังฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง
19-21 พ.ค. 9-11, 23-25 มิ.ย. / 7-9, 17-19, 19-21, 21-23 ก.ค. / 11-13, 25-27 ส.ค. / 8-10, 22-24 ก.ย. 59 /  20-22, 23-25 ต.ค. 59

วันแรก       กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
วันที่สอง    ฮ่องกง-หวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ-ช้อปปิ้ง-นั่งรถบัสเปิดหลังคาชมวิวฮ่องกง
วันที่สาม    ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งซิตี้เกท-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...