ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 16,900
รหัสทัวร์ : MO617
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : HONG KONG AIRLINES
วันเดินทาง : 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค. 59, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค. 59
ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง
- ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขาวิคตอเรียพีค+นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่หาด REPULSE BAY + ขอพรวัดนางชี หรือวัดชิหลิน
- ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก

พิเศษ 1. บินกับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์มีจอทุกที่นั่ง
พิเศษ 2. พักฮ่องกงระดับ 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 – 01 ส.ค. 59, 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค. 59

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่สอง วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี
วันที่สาม ช้อปปิ้งถนนนาธาน พบกับเทศกาลลดทั้งเกาะ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...