ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ จูไห่ 3 วัน 2 คืน BY CX


ราคาทัวร์ : 13,999
รหัสทัวร์ : MO186
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : สายการบิน คาเธย์ แปซิฟค
วันเดินทาง : 26-28 ก.พ.58, 22-24 มี.ค.58
เดินทางโดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค วัดหวังต้าเซียน ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดไป่หลิน หวีหนี่ วัดแชกงหมิว

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- วัดหวังต้าเซียน
- ดิสนีย์แลนด์
- ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
- วัดไป่หลิน
- หวีหนี่
- วัดแชกงหมิว

กำหนดการเดินทาง 26-28 ก.พ.58, 22-24 มี.ค.58

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-เซินเจิ้น
วันที่สอง เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-วัดไป่หลิน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย
วันที่สาม จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

 

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...