ทัวร์ฮ่องกง พีคแทรม มาเก๊า เวเนชี่ยน 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 16,999
รหัสทัวร์ : MO435
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : บินคาเธย์ แปซิฟิค
วันเดินทาง : 3-5, 10-12 มิ.ย. | 1-3 ,8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค...
ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค จิมซาจุ่ย Symphony of Lights มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม...

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 •  ฮ่องกง
 • นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค
 • จิมซาจุ่ย
 • Symphony of Lights
 •  มาเก๊า
 • วิหารเซนต์ปอล
 • เซนาโด้สแควร์
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • เวเนเชี่ยน
 • วัดแชกงหมิว
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง
3-5, 10-12 มิ.ย. | 1-3 ,8-10, 15-17, 18-20, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 26-28 ส.ค. |
2-4, 16-18 ก.ย. 59 | 14-16, 27-29,21-23, 28-30 ต.ค. 59

วันแรก         กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค-จิมซาจุ่ย-Symphony of Lights
วันที่สอง      ฮ่องกง-มาเก๊า-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง
วันที่สาม      วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...