ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 20,999
รหัสทัวร์ : MO208
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
วันเดินทาง : วันที่ 26-28 ก.พ.58, 22-24 มี.ค. 58
เกาะลันเตา วัดแชกงหมิว Repulse Bay หวังต้าเซียน ช้อปปิ้ง Avenue of Star & Symphony of Lights ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- เกาะลันเตา
- วัดแชกงหมิว
- Repulse Bay
- หวังต้าเซียน
- ช้อปปิ้ง
- Avenue of Star & Symphony of Lights
- ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์

กำหนดการเดินทาง วันที่ 26-28 ก.พ.58, 22-24 มี.ค. 58

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-ซิตี้เกท
วันที่สอง ซิตี้ทัวร์–วัดแชกงหมิว-Repulse Bay-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star & Symphony of Lights
วันที่สาม อิสระตามอัธยาศัย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...