ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ เกาะลันเตา 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 14,999
รหัสทัวร์ : MO363
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 27-29 พ.ค. / 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. / 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค. / 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค........
ฮ่องกง ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ หวีหนี่ ถนนคู่รัก วัดผูถ่อ สวนหยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน วัดแชงกง ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา ช้อปปิ้ง

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • ทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 • จูไห่
 • หวีหนี่
 • ถนนคู่รัก
 • วัดผูถ่อ
 • สวนหยวนหมิง
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 • วัดแชงกง
 • ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
 • ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

 27-29 พ.ค.| 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. | 2-4, 9-11, 16-18 ก.ย. | 14-16, 21-23 ต.ค. 59

วันแรก        กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-แถมฟรี..ทัวร์ดิสนีย์แลนด์-จูไห่
วันที่สอง     จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
วันที่สาม    จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชงกง-แถมฟรี..ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ง-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

 

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...