มาเก๊า จูไห่ ซัวเถา เยี่ยมญาติ 6 วัน 5 คืน [FD]


ราคาทัวร์ : 15,999
รหัสทัวร์ : MO255
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
สายการบิน : แอร์เอเซีย [FD]
วันเดินทาง : 22-27, 28 พ.ค.59 - 2 มิ.ย.59 | 05-10, 12-17, 18-23 มิ.ย.59, 26 มิ.ย.59 - 1 ก.ค.59 | 08-13, 11-16, 16-21ก.ย.59 ......
จูไห่ มาเก๊า ซัวเถา เฮียงบู๋ซัว เมืองแต้จิ๋ว วัดไคหงวน ร้านชาจงซา เวเนเชี่ยน ซัวเถา จูไห่ สุสานไต่ฮงกง เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • จูไห่
 • ซิตี้ทัวร์
 • มาเก๊า
 • ซัวเถา
 • เฮียงบู๋ซัว
 • เมืองแต้จิ๋ว
 •  วัดไคหงวน
 • ร้านชาจงซา
 • เวเนเชี่ยน
 • ซัวเถา
 •  สุสานไต่ฮงกง
 •  เกาะมาหยู (ไฮตังม่า)
 • โชว์หยวนหมิง ที่นั่ง  VIP
 • อิสระเยี่ยมญาติ   (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

กำหนดการเดินทาง 22-27, 28 พ.ค.59 – 2 มิ.ย.59 | 05-10, 12-17, 18-23 มิ.ย.59,  26 มิ.ย.59 – 1 ก.ค.59 | 08-13, 11-16, 16-21, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27 ก.ย.59 10-15, 11-16, 17-22, 18-23 ต.ค.59

วันแรก     สนามบิดอนเมือง– มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
วันที่สอง   จูไห่ – ซัวเถา-เฮียงบู๋ซัว – สุสานไต่ฮงกง
วันที่สาม  เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหงวน – เกาะมาหยู (ไฮตังม่า) – ซัวเถา
วันที่สี่       อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
วันที่ห้า      ซัวเถา- จูไห่ – ร้านชาจงซา – โชว์หยวนหมิง ที่นั่ง VIP

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...