ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 17,999
รหัสทัวร์ : MO390
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 27-29 พ.ค. | 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. | 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค. 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค...
ฮ่องกง เกาะลันเตา ไหว้พระ 4 วัด ช้อปปิ้ง Avenue of Star & Symphony of Lights

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • เกาะลันเตา
 • ไหว้พระ 4 วัด
 • ช้อปปิ้ง
 • วัดกังหันนำโชค
 • หาดทรายรีพลัสเบย์
 • เจ้า่แม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • Avenue of Star & Symphony of Lights
 • วัดชีชิหลิน
 • วัดหยู่นหยู่น
 • วัดเทียนโห่ว
 • พระใหญ่วัดโป่หลิน

กำหนดการเดินทาง
27-29 พ.ค. | 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. | 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. | 2-4, 9-11, 16-18 ก.ย. | 14-16 , 21-23 ต.ค. ต.ค. 59

วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา
วันที่สอง ไหว้พระ 4 วัด-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star & Symphony of Lights
วันที่สาม ไหว้พระ 4 วัด-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...