ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 11,999
รหัสทัวร์ : MO420
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 27-29 พ.ค. 59 | 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. 59 | 2-4, 9-11, 16-18 ก.ย | 14-16 ต.ค. 59
นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โปหลินเกาะลันเตา ชมโชว์หยวนหมิง ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ซึ่งใช้ผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต...

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • เกาะลันเตา
 • เซินเจิ้น
 • จูไห่
 • หวีหนี่
 • วัดไป่เหลียน
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 • สวนหยวนหมิง+โชว์
 • ซิตี้ทัวร์
 • รีพลัสเบย์
 • อ่าววิคตอเรีย
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง 
 • ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

27-29 พ.ค. 59 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. 59  |  2-4, 9-11, 16-18 ก.ย 14-16 ต.ค. 59

วันแรก         กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เซินเจิ้น
วันที่สอง       เซินเจิ้น-จูไห่-หวีหนี่-วัดไป่เหลียน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน-สวนหยวนหมิง+โชว์
วันที่สาม      จูไห่-ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์-รีพลัสเบย์-อ่าววิคตอเรีย-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...