ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา ดิสนีย์แลนด์ วิคตอเรียพีค 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 19,999
รหัสทัวร์ : MO417
ระยะเวลา : 3 วัน 2คืน
สายการบิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 27-29 พ.ค. | 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. | 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค. | 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค...
พระใหญ่ลันเตา จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน ช้อปปิ้งถนนนาธาน ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ...

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

  • พระใหญ่ลันเตา
  • จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด
  • วัดแชกงหมิว
  • หวังต้าเซียน
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน
  •  ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
  • ชมวิววิคตอเรียพีค
  • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

กำหนดการเดินทาง
27-29 พ.ค. | 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ.ย. | 8-10, 22-24, 29-31 ก.ค.
| 5-7, 19-21, 26-28 ส.ค. | 2-4, 9-11, 16-18 ก.ย. | 14-16, 21-23 ต.ค. 59

วันแรก       กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด
วันที่สอง    ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)-ชมวิววิคตอเรียพีค-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
วันที่สาม    ซิตี้ทัวร์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...