ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 16,900
รหัสทัวร์ : MO621
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES
วันเดินทาง : 2-4, 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค.59
ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก
- ที่ลดราคากว่า 70-80% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง
- ขอพรวัดหวังต้าเซียน+หมุนกังหัน แก้ชง ขอพรรับโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว
- นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา

พิเศษ1. บินกับสายการบินศรีลังกัน มีจอทุกที่นั่ง
พิเศษ2. พักฮ่องกงระดับ 4ดาว
พิเศษ3. เต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นมุ่น

กำหนดการเดินทาง 2-4, 09-11, 16-18, 23-25, 30 ก.ค.59 – 01 ส.ค.59, 6-8, 11-13, 13-15, 20-22, 27-29 ส.ค.59

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่สอง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
วันที่สาม กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...