ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 13,999
รหัสทัวร์ : MO429
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน จูไห่ หวีหนี่ ถนนคู่รัก

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 •  ฮ่องกง
 • มาเก๊า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • เซนต์ปอล
 • เซนาโด้สแควร์
 • เวเนเชี่ยน
 • จูไห่
 • หวีหนี่
 • ถนนคู่รัก
 • วัดผูถ่อ
 • ตลาดกงเป่ย
 • เซินเจิ้น
 • ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
 • เซินเจิ้น
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง

19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59

 

วันแรก      กรุงเทพฯ–ฮ่องกง
วันที่สอง   ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
วันที่สาม   จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-ตลาดกงเป่ย-เซินเจิ้น-ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ
วันที่สี่        เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...