ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน BY CX


ราคาทัวร์ : 16,900
รหัสทัวร์ : MO597
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง : 1-3, 2-4, 08-10, 15-17, 18-20, 22-24, 30 ก.ค.59 - 01 ส.ค.59, 31 ก.ค.59 - 02 ส.ค.59.....
ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 50-70% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง หมุนกังหันขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิว

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

- ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก
- ที่ลดราคากว่า 50-70% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง
- หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว
- นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโปว่หลิน
- ขอพรตื่นตาตื่นใจกับโชว์ แสง สี SYMPHONY OF LIGHT

พิเศษ 1. พักโรงแรมย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
พิเศษ 2. แถมฟรี ADAPTER ทุกที่นั่ง

กำหนดการเดินทาง 1-3, 2-4, 08-10, 15-17, 18-20, 22-24, 30 ก.ค.59 – 01 ส.ค.59, 31 ก.ค.59 – 02 ส.ค.59,  5-7, 6-8, 11-13, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ส.ค.59

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet – A Symphony of Lights
วันที่สอง ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซ่าจุ่ย
วันที่สาม  ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...