ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ เกาะลันเตา 4 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 14,999
รหัสทัวร์ : MO404
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : ฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง จูไห่ หวีหนี่ วัดผูถ่อ ถนนคู่รัก วัดแชงกง เกาะลันเตา สวนหยวนหมิง ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน...

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 •  จูไห่
 • หวีหนี่
 • วัดผูถ่อ
 • ถนนคู่รัก
 • วัดแชงกง
 • เกาะลันเตา
 • สวนหยวนหมิง
 • ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
 • แถมฟรี..ทัวร์ดิสนีย์แลนด์
 • แถมฟรี..ทัวร์ไหว้พระใหญ่

กำหนดการเดินทาง

19-22 พ.ค. | 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59 | 21-24 ต.ค. 59

 วันแรก       กรุงเทพฯ–ฮ่องกง
วันที่สอง    ฮ่องกง-แถมฟรี..ทัวร์ดิสนีย์แลนด์-จูไห่
วันที่สาม    จูไห่-หวีหนี่-ถนนคู่รัก-วัดผูถ่อ-สวนหยวนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
วันที่สี่         จูไห่-ฮ่องกง-วัดแชงกง-แถมฟรี..ทัวร์ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้ง-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

 

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...