ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน


ราคาทัวร์ : 20,999
รหัสทัวร์ : MO394
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN
วันเดินทาง : 26-29 พ.ค. | 9-12, 23-26 มิ.ย. | 14-17, 28-31 ก.ค. | 11-14, 25-28 ส.ค. | 8-11, 22-25 ก.ย. | 13-16, 20-23 ต.ค. 59
ฮ่องกง ซิตี้ทัวร์ จูไห่ Victoria Repulse bay Disneyland หวีหนี่ มาเก๊า วัดดอกบัวขาว ตลาดกงเป่ย พระราชวังหยวนมิง+ชมโชว์

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • ซิตี้ทัวร์
 • จูไห่
 •  Victoria
 • Repulse bay
 • Disneyland
 • หวีหนี่
 • มาเก๊า
 • วัดดอกบัวขาว
 • ตลาดกงเป่ย
 • พระราชวังหยวนมิง+ชมโชว์
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • วิหารเซนด์พอล
 • เซนาโด้สแควร์
 • THE VENETIAN

กำหนดการเดินทาง
26-29 พ.ค. | 9-12, 23-26 มิ.ย. | 14-17, 28-31 ก.ค. | 11-14, 25-28 ส.ค. | 8-11, 22-25 ก.ย. | 13-16, 20-23 ต.ค. 59

วันแรก         กรุงเทพฯ–ฮ่องกง
วันที่สอง      ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–Victoria–Repulse bay-Disneyland–จูไห่
วันที่สาม      จูไห่-หวีหนี่-วัดดอกบัวขาว-ตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนมิง+ชมโชว์
วันที่สี่           จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN–ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

 

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...