ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน


ราคาทัวร์ : 17,999
รหัสทัวร์ : MO489
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : ROYAL JORDANIAN
วันเดินทาง : 26-29 พ.ค. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย. | 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค.59...
เที่ยวฮ่องกง Victoria Repulse bay วัดแชกง ช้อปปิ้งถนนาธาน วัดเจ้าแม่กวนอิม วิหารเซนด์พอล เซนาโด้สแควร์ ....

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • ซิตี้ทัวร์
 • Victoria
 • Repulse bay
 • วัดแชกง
 • ช้อปปิ้งถนนาธาน
 • จูไห่
 • มาเก๊า
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม
 • วิหารเซนด์พอล
 • เซนาโด้สแควร์
 • THE VENETIAN

กำหนดการเดินทาง
26-29 พ.ค. | 2-5, 9-12, 16-19, 23-26 มิ.ย. | 7-10, 14-17, 21-24, 28-31 ก.ค. | 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ส.ค.
| 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 ก.ย. | 13-16, 27-31 ต.ค. 59

วันแรก       กรุงเทพฯ–ฮ่องกง
วันที่สอง    ฮ่องกง-ซิตี้ทัวร์–Victoria–Repulse bay–วัดแชกง-ช้อปปิ้งถนนาธาน-จูไห่
วันที่สาม    จูไห่-หวีหนี่-วัดดอกบัวขาว-ตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนมิง+ชมโชว์
วันที่สี่        จูไห่-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-วิหารเซนด์พอล-เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN–ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...