ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 12,999
รหัสทัวร์ : MO484
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : คาเธย์ แปซิฟิค
วันเดินทาง : 26-28, 27-29, 28-30 พ.ค. | 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 30 มิ.ย.-2 ก.ค ....
ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้ง จูไห่ หวีหนี่ มาเก๊า วิหารเซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน .....

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้ง
 • จูไห่
 • หวีหนี่
 • มาเก๊า
 • วิหารเซนต์ปอล
 • เซนาโด้สแควร์
 • เวเนเชี่ยน
 • วัดไป่เหลียน
 • พิเศษ!!!…เป๋าฮื้อซีฟู๊ต + ไวน์แดง
 • สวนหยวนหมิงหยวน

กำหนดการเดินทาง

26-28, 27-29, 28-30 พ.ค. | 2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, 30 มิ.ย.-2 ก.ค
| 1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 21-23, 22-24, 28-30, 29-31 ก.ค.| 4-6, 5-7, 18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ส.ค. 59

วันแรก         กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้ง-จูไห่
วันที่สอง      จูไห่-หวีหนี่-มาเก๊า-วิหารเซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่
วันที่สาม      จูไห่-วัดไป่เหลียน-สวนหยวนหมิงหยวน-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...