ทัวร์ฮ่องกงไหว้พระ 9 วัด 4 วัน 2 คืน


ราคาทัวร์ : 21,999
รหัสทัวร์ : MO346
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
วันเดินทาง : 19-22 พ.ค 59.| 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 59| 21-24 ต.ค. 59
ฮ่องกง ไหว้พระ 2 วัดไหว้พระ 3 วัด ช้อปปิ้ง Avenue of Star & Symphony of Lights ไหว้พระ 4 วัด

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

 • ฮ่องกง
 • เจ้าแม่ทับทิม …
 • เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น …
 • เจ้าพ่อแชกง
 • เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • เจ้าพ่อกวนอู
 • เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
 • เจ้าพ่อหวังต้าเซียน
 • วัดชีชิหลิน
 • พระใหญ่วัดโป่หลิน
 • ช้อปปิ้ง
 • Avenue of Star & Symphony of Lights
 • ไหว้พระ 4 วัด

 

กำหนดการเดินทาง

19-22 พ.ค 59.| 30 มิ.ย.-3 ก.ค.59 |21-24 ต.ค. 59

วันแรก     กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
วันที่สอง   ฮ่องกง-ไหว้พระ 2 วัด
วันที่สาม   ไหว้พระ 3 วัด-ช้อปปิ้ง-Avenue of Star & Symphony of Lights
วันที่สี่        ไหว้พระ 4 วัด-ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...